Directeur Zorg

Functie:

-Je bent eindverantwoordelijke voor de uitbouw en opvolging van het operationele zorgbeleid in de zorgteams in lijn met de strategische doelstellingen.

-Je zorgt ervoor dat RIZIV-, zorg- en verpleegwetgeving correct en consequent wordt toegepast.

-Je bent eindverantwoordelijke voor alle medewerkers van het zorgdepartement.

-Je ontwikkelt samen met het directieteam het strategisch beleid van de organisatie en je bent samen verantwoordelijk voor de implementatie ervan.

-Je ontwikkelt strategische samenwerkingen met andere zorgorganisaties zoals ziekenhuizen, diensten gezinszorg, eerstelijnszones, mutualiteiten, andere WGK-provincies…

-Als lid van het directieteam rapporteer je aan de algemeen directeur.

Profiel:

-Bachelor in de verpleging of vroedvrouw, aangevuld met een masterdiploma.

-Uitgebreide (people)managementervaring binnen de gezondheidssector.

-Expertisekennis van zorg en zorglandschap.

-Je bent doordrongen van gedeeld leiderschap.

Contact

Meer info en/of solliciteren via Amrop Belux.

Je kan naar Benoit Lison mailen via benoit.lison@amrop.be of bellen op tel. 02 234 34 20.

Je kandidatuur wordt professioneel en strikt vertrouwelijk behandeld.